Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Programowanie języka u osób dorosłych z afazją

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu programowania języka w terapii osób dorosłych z afazją. Świadomość zasad doboru elementów językowych najistotniejsza jest w przypadku głębokich zaburzeń afatycznych, gdzie jedyną drogą do samodzielnego komunikowania się pozostaje najczęściej wykorzystanie funkcji zachowanych tj. prawopółkulowych. Uruchomienie przetwarzania lewopółkulowego odbywać się powinno w obszarze wszystkich podsystemów języka, by pacjent dotknięty trudnościami komunikacyjnymi jak najszybciej odczuł proces restytucji mowy. Odbudowa systemu językowego związana jest z diagnozą 1. rozumienia, 2. powtarzania i 3. nazywania na każdym poziomie organizacji językowej.

 ONLINE
 03 lis-31 gru 2020
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Anna Siudak
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 504354816
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Program

1.     Rola funkcji prawej i lewej półkuli w procesie komunikacji.

2.     Techniki odbudowy lewopółkulowych funkcji językowych z wykorzystaniem zachowanych zdolności prawej półkuli:

a)     Programowanie podsystemu fonetyczno-fonologicznego,

b)    Programowanie podsystemu semantycznego,

c)     Programowanie podsystemu syntaktycznego.

Prowadzący

Anna Siudak

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.