Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu przez dzieci od 3 roku życia

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

W wielu zaburzeniach rozwojowych obserwujemy problemy z przetwarzaniem i nazywaniem czasu. Trudności te dotyczą zarówno odczuwania upływu czasu, umiejętności organizacji działań w czasie, ale też nazywania dni tygodnia, miesięcy, pór roku, odczytywania godzin na zegarze. Aby właściwie ocenić problem oraz ustalić strategie terapeutyczne, trzeba zrozumieć proces kształtowania się przetwarzania czasu w umyśle, znać neurobiologiczne, językowe i kulturowe podłoże czucia i rozumienia czasu. Podczas webinaru przedstawione zostaną sposoby budowania rozumienia i nazywania czasu u dzieci od 3 roku życia.

 ONLINE
 03 lis-31 gru 2020
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 504354816
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.