Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów).

WEBINAR
 online
 25 maj 2020 16:00-18:00
Organizator: Yoda
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.