Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Wskutek starzenia się społeczeństw oraz przemian cywilizacyjnych coraz częściej wśród populacji osób dorosłych dochodzi do incydentów neurologicznych wywołujących zaburzenia komunikacji językowej, a w szczególności – afazję.Konieczność weryfikowania konwencjonalnych stanowisk terapeutycznych podyktowana jest przede wszystkim rozwojem wiedzy neurobiologicznej dotyczącej psychofizycznych możliwości osób po uszkodzeniach CUN.

            Prowadzone od 2008 roku przez dr Annę Siudak badania potwierdzają ścisły związek między występowaniem deterioracji funkcji poznawczych a zaburzeniami mowy w afazji. Konieczna wydaje się zatem zmiana myślenia o podstawie zaburzeń procesu językowego, gdyż głównym problemem pacjenta z afazją nie jest rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Okazuje się zatem, że obok ustalenia stopnia rozpadu systemu językowego, nieodzowna część diagnozy logopedycznej powinna dotyczyć oceny możliwości kognitywnych chorego. W zależności od lokalizacji i rodzaju uszkodzenia, obok problemów z mową pojawiać się będą specyficzne trudności poznawcze, których niwelowanie konieczne jest dla odbudowy systemu językowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe techniki obserwacji obszarów zaburzonych oraz sposoby ich terapii skorelowane z możliwościami mentalnymi i ruchowymi chorego. Diagnoza funkcji psychofizycznych warunkujących posługiwanie się mową oparta zostanie na zmodyfikowanym i uwzględniającym specyfikę pacjenta dorosłego szkielecie diagnostycznym prof. Jagody Cieszyńskiej.

 ONLINE
 03 lis-31 gru 2020
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Anna Siudak
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 504354816
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Program

1. Terapia słuchowa pacjentów z zaburzeniami czuciowymi.

2. Techniki wizualizacyjne jako terapia zaburzeń selekcji.

3. Istota terapii funkcji wzrokowych u osób z afazją.

4. O trudnej reedukacji nauki czytania.

5. Wykorzystanie zachowanych funkcji poznawczych do stymulacji lewej półkuli.

6. Ćwiczenia operacji myślowych jako podstawa komunikacji u pacjenta z afazją.

7. Rola zachowań społecznych w autoterapii afazji.

 

Prowadzący

Anna Siudak

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.