Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi. Warsztat praktyczny.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów,nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 Warszawa, ul. Marszałkowska 81/23
 11 cze 2021 14:00-19:00
Organizator: Twin Pigs
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Agnieszka Bala
 Opiekun:
Justyna Wajda
justyna@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 350.00 zł
Zapisy zakończone

Program

  1.  Warunki środowiskowe sprzyjające w rozwoju dziecka autystycznego

- Wczesna diagnoza

- Organizowanie bodźców środowiskowych

- Warunki uczenie się

 

    II .Terapia neurobiologiczna 

Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji wzrokowych:

- skupienie wzroku i zatrzymanie go na poruszającym się przedmiocie

- kontakt wzrokowy

- obserwowanie działań własnych i osoby dorosłej

- wspólne pole widzenia

- koordynacja wzrokowo – ruchowa

Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji słuchowych:

- reagowanie na dźwięk dzwonka

- słuchanie melodii mowy

- eksperymentowanie dźwiękami

- poszukiwanie nowych dźwięków

- rozumienie emocjonalnych wypowiedzi

- rozumienie znaczenia wypowiedzi słownych

- lokalizacja źródła dźwięku

Ćwiczenia przygotowujące do stymulacji lewej półkuli mózgu:

- naśladowanie szeregu

- naśladowanie sekwencji

Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji motorycznych:

- równowaga

- chwytanie i manipulowanie

- planowanie ruchu

- naturalna integracja sensomotoryczna

Ćwiczenia przygotowujące do rozwoju zabawy:

- naśladowanie czynności

- działanie

- naturalna stymulacja zmysłowa

Ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego:

- powtarzanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, sylab otwartych

- rozumienie znaczeń słów, poleceń, pytań

- nazywanie zdarzeń (sytuacji), rzeczowników

 

Rodzina, jako pierwsza grupa społeczna:

- wsparcie w środowisku

- funkcjonowanie w domu

- kontynuacja ćwiczeń

 

III Wsparcie terapeutyczne

Gesty:

-gest wskazywania palcem

-gesty naturalne

Uścisk:

-uścisk kontaktowy

-uścisk kierowany

Prowadzący

Agnieszka Bala

mgr Agnieszka Bala - Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. 

Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III. 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju jest logopedą i terapeutą w Gabinecie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Współpracuje z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Przygotowuje studentów Wydziału Humanistycznego (kierunek polonistyka z logopedią) Uniwersytetu Pedagogicznego do pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi i rozwojowymi. Prowadzi ćwiczenia na kierunku Wczesna interwencja terapeutyczna.

Publikacje:

1. Czterolatek kocha przedszkole, Kraków 2009.

2. Pięciolatek kocha przedszkole, Kraków 2009.

3. Jak uczyć czytać metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej w grupie przedszkolnej? W:Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej-metoda krakowska, Kraków 2010.

4. Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu, Kraków 2011.

5. Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się, Kraków 2011.