Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaproponowane będą sposoby oceniania umiejętności językowych oraz oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na budowanie systemu języka z uwzględnieniem programu słuchowego i nauki czytania.

W programie szkolenia przewidziane zostały następujące zagadnienia: 

  1. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych, z zespołem Downa, dwu/wielojęzycznych.

  2. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego.

  3. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

  4. Etapy programowania języka:

  • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
  • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
  • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
  • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  1. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

 Kraków, Rakowicka 65
 17 grudnia 2023 09:00-15:00
Organizator:
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 450.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Sławka Orłowska-Popek

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.