Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego.

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego.

Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby stymulacji mechanizmów poznawczych warunkujących lub wspierających budowanie systemu językowego. Przedstawione koncepcje zostaną odniesione do wiedzy neurobiologicznej oraz wiedzy o normie rozwojowej dzieci.

Wśród scharakteryzowanych zagadnień znajdą się m.in.:

  1. Linearność i sekwencyjność
  2. Relacje
  3. Analiza
  1. Linearność i sekwencyjność charakteryzują język zarówno w mowie, jaki i w piśmie. W mowie linearność oznacza następstwo w czasie, w piśmie kolejność w przestrzeni z zachowaniem kierunku od lewej do prawej. Brak umiejętności linearnego przetwarzania/porządkowania bodźców/informacji może oznaczać trudności w budowaniu systemu językowego, przetwarzaniu czasu, organizacji działania, budowania narracji, myśleniu przyczynowo-skutkowym. Przedstawione zostaną sposoby wypracowania sprawności linearnych poprzez trójmodalną stymulację wzrok-słuch-ruch.
  2. Relacje – podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie poświęcona relacjom przestrzennym, czasowym, gradualnym i przyczynowo-skutkowym. Przedstawione zostaną zasady prowadzenia ćwiczeń, typy zadań relacyjnych.
  3. Analiza – scharakteryzowane zostaną sposoby kontroli nad prawidłowym poziomem analizy w proponowanych w terapii zadaniach, typy zadań analitycznych.

Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady ćwiczeń oraz zasady wprowadzania ich do terapii Metodą Krakowską.

 Kraków, Rakowicka 65
 28 października 2023 10:00-15:00
Organizator:
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 450.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UKEN jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Publikacje