Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Stymulacja procesów myślenia

 

 

Plan szkolenia:

1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Świata.
7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną etapy wprowadzania ćwiczeń kategoryzacji, myślenia przez analogię i myślenia przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem materiałów filmowych.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.

 Warszawa, Marszałkowska 81/23
 19 mar 2023 10:00-15:00
Organizator: Amidala
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 400.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.