Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 Kraków, Rakowicka 65
 16 paź 2020 10:00-15:00
Organizator: ERSO
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 350.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Plan szkolenia:

1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®

2. Symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania®:

-Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

-Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

-Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

-Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

-Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

-Czytanie sylab zamkniętych

-Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

-Samodzielne czytanie tekstów

-Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

3. Omówienie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających naukę czytania

Prowadzący

Sławka Orłowska-Popek

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.