Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Terapia zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją

Program

 1. Neurobiologiczny obraz afazji u osób dorosłych
 2. a) „Typy” afazji a postępowanie terapeutyczne
 3. b) Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym
 4. c) Schorzenia starcze a kliniczny obraz afazji
 5. Zaburzenia poznawcze w afazji
 6. Terapia neurobiologiczna osób dorosłych z afazją
 7. a) Odbudowa funkcji poznawczych warunkujących posługiwanie się mową
 8. b) Programowanie języka w afazji 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych i studentów.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 Kraków, Rakowicka 65
 18 maj 2019 10:00-15:30
Organizator: Amidala
 Wolne miejsca: 10
 Prowadzący: Anna Siudak
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 310.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Program

 1. Neurobiologiczny obraz afazji u osób dorosłych
 2. a) „Typy” afazji a postępowanie terapeutyczne
 3. b) Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym
 4. c) Schorzenia starcze a kliniczny obraz afazji
 5. Zaburzenia poznawcze w afazji
 6. Terapia neurobiologiczna osób dorosłych z afazją
 7. a) Odbudowa funkcji poznawczych warunkujących posługiwanie się mową
 8. b) Programowanie języka w afazji 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych i studentów.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Prowadzący

Anna Siudak

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.