Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Początek pracy nad językiem

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

W obrazie klinicznym wielu zaburzeń komunikacji językowej zauważalny jest opóźniony rozwój mowy, stanowiący jeden z symptomów nieprawidłowości rozwoju.Terapeuta, chcąc pomóc niemówiącemu dziecku, musi ustalić poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych, bowiem kierunek postępowania terapeutycznego wyznacza znajomość norm rozwojowych w rozwoju niezaburzonym. Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga na równoległość rozwoju motorycznego, rozwoju zabawy i języka. Natomiast pierwsze kroki w nauczaniu języka zostaną ukazane w oparciu o działanie.

 ONLINE
 03 lis-31 gru 2020
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 504354816
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Program

W obrazie klinicznym wielu zaburzeń komunikacji językowej zauważalny jest opóźniony rozwój mowy, stanowiący jeden z symptomów nieprawidłowości rozwoju.Terapeuta, chcąc pomóc niemówiącemu dziecku, musi ustalić poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych, bowiem kierunek postępowania terapeutycznego wyznacza znajomość norm rozwojowych w rozwoju niezaburzonym. Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga na równoległość rozwoju motorycznego, rozwoju zabawy i języka. Natomiast pierwsze kroki w nauczaniu języka zostaną ukazane w oparciu o działanie.

Prowadzący

Sławka Orłowska-Popek

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.