Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Trójmodalny trening poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym. Praca grupowa i indywidualna. WARSZTAT PRAKTYCZNY

Podczas szkolenia omawiane będą treści związane z rozpoznawaniem opóźnień neurorozwojowych i wspieraniem poszczególnych sfer rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia programu wspierającego rozwój poznawczy dziecka z zakresu treningu słuchowego, wzrokowego i motorycznego w oparciu o biopsychospołeczny model diagnozy. Efektem działań w ramach tego programu będzie przezwyciężenie trudności dziecka oraz wspieranie jego naturalnych zdolności.

Pojęcia omawiane podczas szkolenia:

- Praca nauczyciela w kontekście diagnozy funkcjonalnej
- Przetwarzanie słuchowe,
- Percepcja wzrokowa,
- Sprawność motoryczna,
- Zabawy fundamentalne,
- Treningi rozwojowe,
- Terapia,
- Stymulacja,
- Wpieranie rozwoju dziecka a edukacja,
- Bariery potencjału rozwojowego dziecka.

 

 Warszawa, ul. Marszałkowska 81/23
 30 maj 2021 09:00-14:00
Organizator: TWIN PIGS
 Wolne miejsca: 11
 Prowadzący: Agnieszka Bala
 Opiekun:
Justyna Wajda
justyna@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 360.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Agnieszka Bala

mgr Agnieszka Bala - Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. 

Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III. 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju jest logopedą i terapeutą w Gabinecie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Współpracuje z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Przygotowuje studentów Wydziału Humanistycznego (kierunek polonistyka z logopedią) Uniwersytetu Pedagogicznego do pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi i rozwojowymi. Prowadzi ćwiczenia na kierunku Wczesna interwencja terapeutyczna.

Publikacje:

1. Czterolatek kocha przedszkole, Kraków 2009.

2. Pięciolatek kocha przedszkole, Kraków 2009.

3. Jak uczyć czytać metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej w grupie przedszkolnej? W:Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej-metoda krakowska, Kraków 2010.

4. Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu, Kraków 2011.

5. Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się, Kraków 2011.