Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Wsparcie językowe dzieci ukraińskich w polskim systemie edukacyjnym – ujęcie warsztatowe.

Opis szkolenia:

W ciągu kilku miesięcy zmieniła się radyklanie liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach na wszystkich etapach nauczania. Nauczyciele stanęli przed wyzwaniem poradzenia sobie z problemami językowymi dzieci z Ukrainy, aby mogły one w pełni korzystać z treści edukacyjnych oraz adaptować się w nowym środowisku.

Szkolenie ma na celu przygotować nauczycieli do pracy z dziećmi ukraińskimi, nabywającymi dopiero polski system językowy. Szczególny nacisk chcemy położyć na zasady programowania języka polskiego w tej grupie uczniów, aby jak najszybciej mogli stać się pełnoprawnymi uczestnikami lekcji w polskiej szkole.

 

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dzieci z Ukrainy w szkołach oraz w relacjach w rówieśnikami i dorosłymi.

  2. Zróżnicowanie funkcjonowania dzieci ukraińskich ze względu na czynniki pierwotne (np. zaburzenia rozwoju) lub wtórne (doświadczenia wojenne).

  3. Zasady programowania języka w zależności od wieku dziecka i etapu kształcenia.

 

Szkolenie zawierać będzie także część warsztatową, podczas której zostaną omówione:

  1. Etapy ćwiczeń językowych (w zależności od wieku dziecka i poziomu kształcenia)

  2. Formy ćwiczeń językowych.

  3. Formy pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju.

 

 Kraków, Rakowicka 65
 01 października 2022 10:00-15:00
Organizator: Amidala
 Wolne miejsca: 20
 Prowadzący: Marta Korendo, Marzena Błasiak-Tytuła
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 400.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Publikacje

Marzena Błasiak-Tytuła

Dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła - adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, glottodydaktyk, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą. W Polsce prowadzi zajęcia z dziećmi imigrantów. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem.