Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Wykorzystanie techniki programowania języka i dziennika wydarzeń w budowaniu dwóch systemów językowych dzieci wychowywanych w dwujęzyczności

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Socjalizacja dziecka odbywa się poprzez język, co implikuje konieczność rozumienia i używania przez dziecko języka najbliższego otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy w otoczeniu tym występują dwa języki. Terapii dziecka dwujęzycznego powinno przyświecać zatem myślenie, że dwujęzyczność stanowi korzyść tylko wówczas, gdy dziecko ma szansę rozwinąć w pełni kompetencje językowe, komunikacyjne oraz kulturowe w dwóch systemach językowych.

Doświadczenia terapeutów Metody Krakowskiej pokazują, że wykorzystanie m.in. techniki programowania języka oraz dziennika wydarzeń pozwala skutecznie budować dwa systemy językowe w umyśle dziecka dwujęzycznego oraz kształtować jego kompetencję komunikacyjną w obu przyswajanych kodach.

Podczas webinaru omówione zostaną sposoby budowania dwóch systemów językowych na przykładzie języka polskiego oraz języka angielskiego. Przykłady użycia technik terapeutycznych zaprezentowane zostaną również elementarnie w językach: rosyjskim, ukraińskim oraz hiszpańskim.

 ONLINE
 03 lis-31 gru 2020
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Marzena Błasiak-Tytuła
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 504354816
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marzena Błasiak-Tytuła

Dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła - adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, glottodydaktyk, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą. W Polsce prowadzi zajęcia z dziećmi imigrantów. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem.