Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Techniki pracy nad prawidłową artykulacją dzieci dwujęzycznych oraz w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego.
Techniki pracy nad prawidłową artykulacją dzieci dwujęzycznych oraz w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego.

Bazując na współczesnej wiedzy neurobiologicznej, autorka wskazuje na konieczność stymulowania słuchu fonemowego i fonetycznego także w procesie nauczania wymowy obcokrajowców. Wykorzystując dodatkowo własne doświadczenie logopedyczne, zdobyte w pracy z dziećmi i dorosłymi z wadami wymowy, badaczka proponuje autorski model pracy nad artykulacją oparty na linearnym przetwarzaniu prymarnych i sekundarnych cech polskich głosek. Podczas szkolenia zaproponowane zostaną audytywne (słuchowe) i nieaudytywne (niesłuchowe) techniki pracy nad artykulacją najtrudniejszych głosek języka polskiego oraz stopniowe wykorzystywanie nabytych umiejętności w artykulacji wyrazów trudnych. Zaprezentowane techniki zostaną dostosowane do wiekowych potrzeb uczących się (dzieci i dorośli).