Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Terapia Neurobiologiczna dla zaawansowanych
Terapia Neurobiologiczna dla zaawansowanych

Szkolenie jest skierowane do ceryfikowancyh terapeutów Metody Krakowskiej® i osób, które ukończyły wszystkie szkolenia podstawowe.

 

Neurons that fire together wire together

Neurony aktywne w tym samym czasie wzmacniają swoje więzy

 

Plan warsztatu

  1. Wprowadzenie teoretyczne (2 godziny)

wyniki nowych badań neurobiologicznych dotyczących korowych funkcji ruchowych, wzrokowych i słuchowych,

- zasady prowadzenia trójmodalnych stymulacji,

- uczenie się versus uczenie

  1. Część praktyczna (2 godziny)

- case study - zindywidualizowane techniki diagnozy i stymulacji rozwoju

    3. Dyskusja, pytania (1 godzina)