Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Terapia zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją
Terapia zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją

Program

  1. Neurobiologiczny obraz afazji u osób dorosłych
  2. a) „Typy” afazji a postępowanie terapeutyczne
  3. b) Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym
  4. c) Schorzenia starcze a kliniczny obraz afazji
  5. Zaburzenia poznawcze w afazji
  6. Terapia neurobiologiczna osób dorosłych z afazją
  7. a) Odbudowa funkcji poznawczych warunkujących posługiwanie się mową
  8. b) Programowanie języka w afazji 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych i studentów.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.