Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®
Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

 Pierwszy Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  16.08.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  17.08.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3.  17.08.2020 r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4.  18.08.2020 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00

5.  19.08.2020 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 9:00-13:30

6. 19.08.2020 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00

7.  20.08.2020 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30

8. 20.08.2020 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00

9.  21.08.2020 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 10:00-16:00

10.  22.08.2020 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.09.00-14.00


Drugi Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  23.08.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  24.08.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek godz. 9.00-13.30

3.  24.08.2020r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka godz. 14.30-19.00

4.  25.08.2020 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka godz. 10.00-16.00

5.  26.08.2020 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo godz. 9.00-13.30

6.  26.08.2020 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała godz. 14.30-19.00

7.  27.08.2020 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur 9.00-13.30

8.  27.08.2020 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo 14.30-19.00

9.  28.08.2020 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek godz. 10.00-16.00

10.  29.08.2020 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.09.00-14.00