Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

Pierwszy Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  23.06.2019 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  24.06.2019 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" - dr Zdzisława Orłowska-Popek

3.  24.06.2019r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka

4.  25.06.2019 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka

5.  26.06.2019 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo

6.  26.06.2019 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała

7.  27.06.2019 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur

8.  27.06.2019 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo

9.  28.06.2019 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - dr Zdzisława Orłowska-Popek

10.  29.06.2019 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.10.00-16.00

Nie ma możliwości zapisywania się na pojedyncze szkolenia.

Drugi Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  30.06.2019 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  01.07.2019 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" - dr Zdzisława Orłowska-Popek

3.  01.07.2019r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka

4.  02.07.2019 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka

5.  03.07.2019 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo

6.  03.07.2019 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała

7.  04.07.2019 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur

8.  04.07.2019 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo

9.  05.07.2019 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - dr Zdzisława Orłowska-Popek

10.  06.07.2019 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.10.00-16.00

Nie ma możliwości zapisywania się na pojedyncze szkolenia.

 

Trzeci Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  07.07.2019 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska- godz. 10.00-15.00

2.  08.07.2019 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" - dr Zdzisława Orłowska-Popek

3.  08.07.2019r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka

4.  09.07.2019 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka

5.  10.07.2019 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo

6.  10.07.2019 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała

7.  11.07.2019 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur

8.  11.07.2019 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo

9.  12.07.2019 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - dr Zdzisława Orłowska-Popek

10.  13.07.2019 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.10.00-16.00

Nie ma możliwości zapisywania się na pojedyncze szkolenia.

Godziny szkoleń zostaną podane uczestnikom przed każdym cyklem. Kolejność szkoleń może ulec niewielkiej zmianie.