Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®
Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

Pierwszy Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  28.06.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  29.06.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" - dr Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3.  29.06.2020 r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4.  30.06.2020 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00

5.  01.07.2020 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 9:00-13:30

6. 01.07.2020 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00

7.  02.07.2020 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30

8.  02.07.2020 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00

9.  03.07.2020 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - dr Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 10:00-16:00

10.  04.07.2020 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.09.00-14.00

Nie ma możliwości zapisywania się na pojedyncze szkolenia.

Drugi Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  05.07.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  06.07.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" - dr Zdzisława Orłowska-Popek godz. 9.00-13.30

3.  06.07.2020r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka godz. 14.30-19.00

4.  07.07.2020 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka godz. 10.00-16.00

5.  08.07.2020 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo godz. 9.00-13.30

6.  08.07.2020 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała godz. 14.30-19.00

7.  09.07.2020 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur 9.00-13.30

8.  09.07.2020 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo 14.30-19.00

9.  10.07.2020 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - dr Zdzisława Orłowska-Popek godz. 10.00-16.00

10.  11.07.2020 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.10.00-16.00

Nie ma możliwości zapisywania się na pojedyncze szkolenia.

 

Trzeci Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

1.  12.07.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska- godz. 10.00-15.00

2.  13.07.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" - dr Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3.  13.07.2020r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4.  14.07.2020 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 9:00-15:00

5.  15.07.2020 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo godz. 9.00-13.30

6.  15.07.2020 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała godz. 14.30-19.00

7.  16.07.2020 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur 9.00-13.30

8.  16.07.2020 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo 14.30-19.00

9.  17.07.2020 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - dr Zdzisława Orłowska-Popek godz. 10.00-16.00

10.  18.07.20209 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.09.00-14.00

 

Nie ma możliwości zapisywania się na pojedyncze szkolenia.

 Kolejność szkoleń może ulec niewielkiej zmianie.