Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wiosenny Cykl Szkoleń - Metoda Krakowska®
Wiosenny Cykl Szkoleń - Metoda Krakowska®

AKTUALNY PROGRAM

 

1.  20.03.2022 r - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 15.00-20.00

2.  21.03.2022 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3.  21.03.2022 r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4. 22.03.2022  r.-  "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 9:00-13:30

5. 22.03.2022  r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00


6.  23.03.2022 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00

7. 24.03.2022  r.- "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30

8. 24.03.2022  r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00

9.  25.03.2022  r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 09:00-15:00

10.  26.03.2022 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Małgorzata Kuśnierz godz.09.00-14.00

 

Godziny i kolejność szkoleń mogą ulec niewielkiej zmiani