Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wiosenny Cykl Szkoleń - Metoda Krakowska®
Wiosenny Cykl Szkoleń - Metoda Krakowska®

Wiosenny Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®

1. 11.04.2021 r. - "Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2. 12.04.2021 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3. 12.04.2021 r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4. 13.04.2021 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00

5. 14.04.2021 r.- "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 9:00-13:30

6. 14.04.2021 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00

7. 15.04.2021 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30

8. 15.04.2021 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00

9. 16.04.2021 r. - "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 09:00-15:00

10. 17.04.2021 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.09.00-14.00