Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją
Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją

Świadomość trudności neurologicznych jest podstawą przeprowadzenia prawidłowej diagnozy oraz fundamentem programu terapeutycznego, głównym problemem pacjenta z afazją nie jest bowiem rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Podczas szkolenia zaplanowana została analiza materiałów audio-wizualnych.