Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym
Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym
  1. Procesy inwolucyjne w funkcjonowaniu zmysłów u osób dorosłych

Opis zmian zachodzących w obszarze zmysłów postępujących wraz z wiekiem

  1. Procesy patologiczne w funkcjonowaniu zmysłów m.in.
  • wzrok (m.in. niedowidzenie połowicze, agnozje wzrokowe, prozopagnozja)
  • słuch (zaburzenia słuchu fonemowego, agnozje, amuzja)
  • dotyk (pomijanie stronne, anozognozja)
  • smak i węch (m.in. anosmia)