Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Drugi wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®
Drugi wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

Drugi wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

 

1. 27.06 " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00


2. 28.06 "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30


3. 28.06 "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00


4. 29.06 "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00


5. 30.06 "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 9:00-13:30


6. 30.06 "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00
 

7. 01.07 "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30


8. 01.07 "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00


9. 02.07  "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 09:00-15:00


10. 03.07 "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Małgorzata Kuśnierz godz.09.00-14.00

 

 Godziny i kolejność szkoleń mogą ulec niewielkiej zmianie.