Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny

Przyimek "do" i "w"

Co chcesz ćwiczyć: Programowanie języka
ISBN: 978-83-64957-57-4
54.00 zł
Ilość
Opis

Programowanie języka. Przyimek „do” i „w”

Z pomocy Programowanie języka. Przyimek „do” i „w” mogą korzystać logopedzi, nauczyciele przedszkolni, terapeuci i rodzice. To zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi.

Proponowany materiał umożliwia właściwe opanowanie systemu językowego. Dziecko uczy się zastosowania przyimków i odmiany rzeczowników. Dzięki ćwiczeniom z tym materiałem dziecko przygotowuje się do rozumienia czytanych tekstów.

Przyimek „do” w sytuacjach przedstawionych na obrazkach łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu, natomiast „w” z rzeczownikiem w miejscowniku. To kolejne przypadki, które podczas budowania systemu językowego powinny zostać wprowadzone i utrwalone w komunikacji, co z pewnością umożliwi zebrany tu materiał.

Podpisy mają zachęcać do czytania globalnego oraz tworzenia wypowiedzi. Dziecko uczy się rozumienia pytań: gdzie? dokąd? do czego? w czym? oraz udzielania odpowiedzi dzięki obrazkowi, etykietce lub słowu, które może zaistnieć, kiedy wcześniej wielokrotnie były odczytywane etykietki ze zdaniami lub tylko z wyrażeniami przyimkowymi.

Na podstawie obrazków można także wykonywać działania w rzeczywistości, np. dziecko działa w przestrzeni, wchodząc do różnych pomieszczeń czy miejsc, wkłada przedmioty np. do różnych pojemników. Można się też bawić laleczkami i umieszczać je w miejscach wskazanych na ilustracjach. Istotne są wielokrotne powtórzenia, by dziecko miało możliwość nie tylko zrozumienia, ale też nazwania trudnych relacji przestrzennych.

Zestaw składa się z 70 kartoników o wymiarach 10cm x 15cm oraz 8 etykietek ze zdaniami.

Do zestawu dołączona jest również instrukcja z propozycjami ćwiczeń.