Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny

Szeregi

Co chcesz ćwiczyć: Ćwiczenia lewopółkulowe
ISBN: 978-83-64957-37-6
43.00 zł
Ilość
Opis

Szeregi

Szereg jest ciągiem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej – przytoczona najprostsza definicja ujmuje to, co najistotniejsze w języku mówionym i pisanym.

Dzięki linearnemu porządkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych, możliwe jest budowanie znaczeń.

Jakiekolwiek zakłócenie tego porządku nadaje wypowiedzeniu inny sens (kot : kto, nos : son, seton : notes).

Liczne błędy w uszeregowaniu znaków językowych można obserwować u dorosłych osób z afazją, u dzieci z autyzmem, alalią i afazją dziecięcą, u uczniów z dysleksją, a także u osób uczących się języków obcych.

Podczas konstruowania szeregów do ćwiczeń stymulujących muszą być uwzględnione następujące cechy:

- rosnąca wielkość (od najmniejszego do największego),

- malejąca wielkość (od największego do najmniejszego),

- stopniowe domykanie rysunku,

- rosnąca intensywność barwy.

Zestaw zawiera 64 elementy o wymiarach 6x6cm. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów.

Aby wykonać ćwiczenia polegające na naśladowaniu szeregów, należy zaopatrzyć się w dwa zestawy elementów.

Do zestawu dołączona jest również instrukcja z propozycjami ćwiczeń.

 

Ćwiczenia z pomocą zostały zaprezentowane w filmie na kanale Youtube: