Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Regulamin uczestnictwa w szkoleniu
Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ PORTAL www.CentrumMetodyKrakowskiej.pl

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać drogą elektroniczną na stronie www.CentrumMetodyKrakowskiej.pl w zakładce „rezerwacje".

Opłaty za udział w spotkaniu:
Cenę za każde spotkanie można znaleźć na stronie internetowej.

Termin wpłaty będzie każdorazowo podany w mailu

W tytule przelewy prosimy umieścić: Imię, nazwisko, nazwę i datę szkolenia

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie (za datę wpłaty przyjmuje się zaksięgowanie pieniędzy na koncie) oznacza skreślenie z listy uczestników.

Warunki wycofania się z uczestnictwa:

telefonicznie 789-369-629 – Magdalena Gaweł
drogą mailową na adres: biuro@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
na 7 (lub więcej) dni przed spotkaniem – zwrot 100% wpłaty
na 7-2 dni przed spotkaniem – potrącane jest 15% ceny
zgłoszenie nieobecności dzień przed lub w dniu szkolenia pociąga za sobą utratę 100% wpłaty (ŚRODKI NIE MOGĄ BYĆ PRZENIESIONE NA INNE SZKOLENIE)

Cena obejmuje:

  • udział w spotkaniu
  • materiały ze szkolenia – opracowania i streszczenia z zakresu omawianych tematów
  • zaświadczenie o uczestnictwie
  • poczęstunek

Uczestnik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Organizator zastrzega możliwość odwołania spotkania o czym poinformuje drogą mailową lub telefoniczną – w takim przypadku jest zwracane 100% ceny spotkania.

Zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

Na szczegółowe pytania organizatorzy odpowiedzą:
drogą mailową: biuro@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
telefoniczną: 789-369-629 Magdalena Gaweł

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) organizatorzy spotkania nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a organizatorami spotkania.

Właścicielem serwisu www.CentrumMetodyKrakowskiej.pl jest Yoda Jędrzej Cieszyński, os. Centrum D 1/51, 31-932 Kraków.