Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia

Program:

  • Rola rozwoju prenatalnego (rozwój poszczególnych zmysłów oraz możliwości stymulacji) dla funkcjonowania dziecka w okresie postnatalnym;
  • Funkcjonowanie dziecka tuż po narodzinach i wpływ oddziaływań środowiskowych;
  • Omówienie umiejętności dziecka w poszczególnych miesiącach oraz propozycje stymulacji tego rozwoju, filmy instruktażowe;
  • Rola rozwoju karmienia dla umiejętności artykulacyjnych;
  • Rozwój poszczególnych umiejętności jako sekwencja rozwojowa – rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój motoryczny, społeczny, językowy.

 Informacje pomocne są zarówno w odniesieniu do stymulacji dzieci zdrowych, jak i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi. Jest to pierwsza część szkolenia z zakresu rozwoju i stymulacji dziecka w wieku 0-3 lat.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, rodziców, pracowników żłobków, pedagogów, logopedów, psychologów i studentów.