Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Badanie dominacji stronnej. Wpływ lewouszności, lewooczności, leworęczności, lewonożności i lateralizacji skrzyżowanej na uczenie się

WEBINAR

Podczas spotkania dowiesz się:

- co najnowsze badania neurobiologiczne mówią o wpływie dominacji stronnej na formowanie się funkcji poznawczych,

- jak badać dominację stronną w gabinecie i w domu,

- jakich trudności należy oczekiwać w sytuacji leworęczności, lewouszności, lewooczności i lewonożności,

- jak prowadzić trójmodalną stymulację: słuch-wzrok-ruch by wspierać rozwój funkcji poznawczych dziecka.

 ONLINE
 09 lis 2020 18:00-20:00
Organizator: Yoda
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Jędrzej Cieszyński
jedrek@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
tel. 501707147
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje