Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Jak rozmawiać z rodzicami. Warsztat.

Od pełnej współpracy z rodzicami zależą sukcesy terapeutyczne. Nie można jej nakazać, ale można wzbudzić wewnętrzną motywację do działań.

W pierwszej części warsztatu omówione zostaną założenia logoterapii V. Frankla i terapii Gestalt oraz podane warunki przekazywania diagnozy w zależności od różnorodnych sytuacji społecznych i psychologicznych.

W drugiej części słuchacze wezmą udział w dramach, do których scenariusze są przygotowane na podstawie rzeczywistych rozmów z rodzicami.

W podsumowaniu, z wykorzystaniem refleksji osób biorących udział w dramach, określone zostaną warunki rozmowy z matką, ojcem oraz rodzeństwem.

 Kraków, Rakowicka 65
 09 wrz 2022 10:00-15:00
Organizator: AMIDALA
 Wolne miejsca: 4
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690107886
 Cena: 320.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje