Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Pamięć, uwaga, uczenie się

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Podczas spotkania zostaną przedstawione neurobiologiczne mechanizmy pamięci i uwagi, będące warunkiem dokonywania się zmian plastycznych w korze mózgowej. Omówione będą różne rodzaje pamięci i mechanizmy nimi kierujące, a także czynniki negatywnie wpływające na proces zapamiętywania.

W procesie stymulacji i w przebiegu terapii najważniejsze jest budowanie przestrzeni do samodzielnego uczenia się, dokonywania transferu zdobytych umiejętności na nowe sytuacje.

Przedstawione wyniki badań i budowane na ich podstawie podłoże teoretyczne stanowić będzie inspirację do podejmowania kreatywnych odziaływań terapeutycznych.

 ONLINE
 28 sie 2020 14:00-16:00
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Michał Dudek
michal@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690 223 206‬
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje