Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie)

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Podczas spotkania, zostanie przedstawione prawo efektu, mające wpływ na motywację do nauki czytania oraz zasady budowania przestrzeni

do aktywnego uczenia się w trzech różnych grupach wiekowych. Trudności w opanowaniu umiejętności czytania występują w sytuacjach:

- opóźnionego rozwoju mowy (bez względu na etiologię),

- opóźnionego/zakłóconego rozwoju kształtowania się dominacji stronnej,

- dysleksji,

- nieprawidłowych sposobów nauczania dekodowania wzorów.

Wszystkie dzieci będą odkrywały szyfr pisma dzięki Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauką Czytania®,

ale techniki będą dobierane, biorąc pod uwagę wiek i doświadczenia, a nie ze względu na pierwotne przyczyny trudności.

 

Po szkoleniu otrzymają Państwo zaświadczenia w formie pliku PDF.

 

 ONLINE
 03 lis-31 gru 2020
Organizator: yoda
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 504354816
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje