Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Zabawa i działania w rzeczywistym świecie

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył.  

Zabawa i działania w rzeczywistym świecie

Dziecko rozwija swój intelekt i wiedzę o świecie bawiąc się z dorosłymi i rówieśnikami. Zabawa kształtuje się poprzez doświadczenia i język. Od aktywności manipulacyjnych, przez tematyczne naśladowanie ról, dziecko nabywa umiejętność zabawy imaginacyjnej, będącej źródłem późniejszych kreacji we wszystkich dziedzinach edukacji.

Zabawy twórcze przygotowują dzieci do efektywnego działania w rzeczywistym świecie. Dokonanie transferu umiejętności zdobytych podczas różnorodnych aktywności na zadania edukacyjne wyznaczy poziom przyswajania wiedzy i umiejętności społecznych.

 ONLINE
 03 lis-31 gru 2020
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 504354816
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje