Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania 20 lat później

Jedyne planowane szkolenie z Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prowadzone przez Jagodę Cieszyńską-Rożek, Martę Korendo oraz Agatę Dębicką Cieszyńską.

Tego nie można przegapić!

Oprócz standardowej wiedzy przekazywanej podczas tego szkolenia, prof. Cieszyńska opowie o najnowszych badaniach, prof. Korendo wygłosi prelekcję "Jak i dlaczego nauka czytania wpływa na rozwój mowy dziecka?", a Agata Dębicka-Cieszyńska powie o skutecznym łączeniu nauki czytania z nauką matematyki.

 

 

 

 Kraków, Hotel Polonia, ul. Basztowa 25
 21 października 2023 11:00-16:45
Organizator: AMIDALA
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Agata Dębicka-Cieszyńska
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 550.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Jagoda Cieszyńska-Rożek, Agata Dębicka-Cieszyńska:
 
1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®️
 
2. Neurobiologia procesu czytania
 
3. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®️:
- Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
- Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych
- Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
- Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
- Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
- Czytanie sylab zamkniętych
- Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
- Samodzielne czytanie tekstów

4. Matematyka w Metodzie Krakowskiej

 Marta Korendo:

5. Jak i dlaczego nauka czytania wpływa na rozwój mowy dziecka?

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

Prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UKEN jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Publikacje

Agata Dębicka-Cieszyńska

Mgr Agata Dębicka-Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Katedrą Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej przygotowując wspólnie z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską oraz dr hab. prof. UKEN Martą Korendo - Przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją (Test SWM). Jest współzałożycielem Centrum Metody Krakowskiej gdzie pracuje jako terapeuta. W obszarze jej zainteresowań znajdują się metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, kształtowanie się dominacji stronnej u dzieci, wczesna nauka czytania, problemy zagrożenia dysleksją oraz trudności w czytaniu i pisaniu. W swej pracy stosuje elementy MTG – Manualnego Torowania Głosek. W Centrum Metody Krakowskiej® pełni również funkcję grafika – zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnej firmy jak również tworzeniem wszelkiej grafiki użytkowej oraz przygotowywaniem materiałów do druku. Jest autorką lub współautorką wielu pomocy ułatwiających prowadzenie terapii neurobiologicznej i przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i innymi zakłóceniami rozwoju jak również książeczek dla dzieci tworzonych w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjna Naukę Czytania®.

Ukończyła kurs Discover Numicon at Foundation Stage w Oxford University Press w Londynie.

W CMK stworzyła i opracowała program warsztatów łączących naukę czytania i wczesną naukę matematyki "Czytam i liczę SENSYLAB"

Hobbystycznie zajmuje się również projektowaniem i stylizacją wnętrz.

Publikacje