Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.

 Warszawa, Marszałkowska 81/23
 18 listopada 2023 10:00-15:00
Organizator:
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 450.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 1. Neurony lustrzane - trójmodalny układ rozwoju, stymulacji i terapii
 2. Mikrogenetyczne ujęcie objawu zakłóceń rozwoju
 3. Neurobiologiczne podłoże procesu uczenia się
 4. Podłoże neurobiologiczne kształtowania się dominacji stronnej
 5. Etapy i zasady prowadzenia terapii neurobiologicznej
 6. Wybrane techniki terapii; Gesty Artykulacyjne, Stymulacja słuchowa i Manualne Torowanie Głosek
 7. Plastyczność mózgu

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

Prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

 • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
 • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

 • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
 • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje