Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Terapia Neurobiologiczna dla zaawansowanych

Szkolenie jest skierowane do ceryfikowancyh terapeutów Metody Krakowskiej® i osób, które ukończyły wszystkie szkolenia podstawowe.

 

Neurons that fire together wire together

Neurony aktywne w tym samym czasie wzmacniają swoje więzy

 

Plan warsztatu

  1. Wprowadzenie teoretyczne (2 godziny)

wyniki nowych badań neurobiologicznych dotyczących korowych funkcji ruchowych, wzrokowych i słuchowych,

- zasady prowadzenia trójmodalnych stymulacji,

- uczenie się versus uczenie

  1. Część praktyczna (2 godziny)

- case study - zindywidualizowane techniki diagnozy i stymulacji rozwoju

    3. Dyskusja, pytania (1 godzina)

 

 Kraków, Rakowicka 65
 09 lis 2019 10:00-15:00
Organizator: Yoda
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 370.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Neurons that fire together wire together

Neurony aktywne w tym samym czasie wzmacniają swoje więzy

 

Plan warsztatu

  1. Wprowadzenie teoretyczne (2 godziny)

wyniki nowych badań neurobiologicznych dotyczących korowych funkcji ruchowych, wzrokowych i słuchowych,

- zasady prowadzenia trójmodalnych stymulacji,

- uczenie się versus uczenie

  1. Część praktyczna (2 godziny)

- case study - zindywidualizowane techniki diagnozy i stymulacji rozwoju

    3. Dyskusja, pytania (1 godzina)

 

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje