Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Wczesna diagnoza autyzmu. Sukcesy i porażki.

Ostatnie lata przyniosły wyjątkowy postęp w mapowaniu architektury funkcjonalnej mózgu i znacząco poszerzyły wiedzę o organizacji i roli poszczególnych sieci w kształtowaniu się możliwości poznawczych człowieka” (K. Jurewicz 2020, s. 118).

 

W pierwszej, teoretycznej części warsztatu zostaną omówione wyniki najnowszych badań neurobiologicznych dotyczących tworzenia się mózgu społecznego oraz kształtowania się sieci funkcjonalnych w korze mózgowej, ze szczególnym uwzględnieniem grzbietowej i brzusznej sieci uwagowej oraz sieci czołowo-ciemieniowej, która pełni kluczową rolę w procesie adaptacji do nowych zadań.

Badacze podjęli próbę wyjaśnienia trudności w procesach uwagi u osób z różnymi zaburzeniami, między innymi z autyzmem. Zakłócenia pracy kory mózgowej dotyczyły najczęściej centralnych węzłów sieci funkcjonalnych, charakteryzujących się największą liczbą połączeń.

Niski poziom specjalizacji, charakteryzujący aktywność kory mózgu małych dzieci jest jednocześnie wskazówką do budowania skutecznej stymulacji. Doświadczenia dostarczane przez środowisko kształtują struktury i sieci funkcjonalne warunkujące rozwój funkcji poznawczych i behawioralnych. Efektywny sposób stymulacji spełnia biologiczną funkcję rozwoju kory mózgowej we wczesnym okresie życia.

W drugiej, praktycznej części warsztatu przedstawione będą wyniki badań własnych z udziałem dzieci w wieku niemowlęcym (od 3. do 11. miesiąca) oraz przekazane zostaną informacje o zasadach stymulacji.

 Kraków, Rakowicka 65
 08 sie 2022 10:00-15:00
Organizator: TWIN PIGS
 Wolne miejsca: 3
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
 Opiekun:
Kamila Kowalewska
kamila@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690107886
 Cena: 320.00 zł
Zapisz się

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

  • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy