Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Początki nauki matematyki - Numicon, Concrete Pictorial Abstract Approach

Podczas szkolenia "Początki nauki matematyki" porozmawiamy o badaniach eksperymentalnych i neurobiologicznych, których wyniki dostarczają nam wskazówek do pracy z małym dzieckiem. W części praktycznej zapoznamy się z systemem Numicon - dowiemy się od czego zacząć pracę oraz jakie zagadnienia podstaw matematyki pomaga zrozumieć. Poznamy również inne narzędzia pomagające dziecku zrozumieć koncepcję liczby i proste operacje matematyczne.

 Warszawa, Marszałkowska 81/23
 13 kwietnia 2024 13:00-18:00
Organizator: Amidala
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Agata Dębicka-Cieszyńska
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 500.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Agata Dębicka-Cieszyńska

Mgr Agata Dębicka-Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Katedrą Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej przygotowując wspólnie z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską oraz dr hab. prof. UKEN Martą Korendo - Przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją (Test SWM). Jest współzałożycielem Centrum Metody Krakowskiej gdzie pracuje jako terapeuta. W obszarze jej zainteresowań znajdują się metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, kształtowanie się dominacji stronnej u dzieci, wczesna nauka czytania, problemy zagrożenia dysleksją oraz trudności w czytaniu i pisaniu. W swej pracy stosuje elementy MTG – Manualnego Torowania Głosek. W Centrum Metody Krakowskiej® pełni również funkcję grafika – zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnej firmy jak również tworzeniem wszelkiej grafiki użytkowej oraz przygotowywaniem materiałów do druku. Jest autorką lub współautorką wielu pomocy ułatwiających prowadzenie terapii neurobiologicznej i przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i innymi zakłóceniami rozwoju jak również książeczek dla dzieci tworzonych w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjna Naukę Czytania®.

Ukończyła kurs Discover Numicon at Foundation Stage w Oxford University Press w Londynie.

W CMK stworzyła i opracowała program warsztatów łączących naukę czytania i wczesną naukę matematyki "Czytam i liczę SENSYLAB"

Hobbystycznie zajmuje się również projektowaniem i stylizacją wnętrz.

Publikacje