Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Tag: nasladownictwo
Umiejętność naśladowania

Umiejętność naśladowania

Naśladownictwo to proces uczenia się zachowań, polegający na powtarzaniu przez jednostkę zaobserwowanych zachowań innych. Wszystkie zadania diagnozujące poziom rozwoju funkcji poznawczych wymagają włączenia naśladownictwa, ponieważ pierwszy etap uczenia się dokonuje się właśnie poprzez powtarzanie.

więcej