Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Umiejętność naśladowania
Blog
Umiejętność naśladowania

Umiejętność naśladowania

Naśladowanie czynności wykonywanych przez dorosłego to bardzo ważny etap rozwoju dziecka. Jego pojawienie się, warunkuje między innymi naśladowaniem artykulacji.

Powtarzanie sekwencji ruchów uczy rozumienia i zapamiętywania kolejności przestrzennej i czasowej – która jest niezbędna do nauki systemu językowego, czy nabycia umiejętności czytania i pisania. Dzięki zabawom w naśladowanie, dzieci uczą się schematów wykonywania czynności oraz tego, że układy te mogą być używane w różnych sytuacjach i konfiguracjach.

Bardzo ważny jest fakt, że podczas ćwiczeń z dzieckiem wszystkie instrukcje terapeuty muszą się opierać na pokazie. Ma to swoje uzasadnienie neurologiczne, chodzi bowiem o pobudzenie pracy neuronów zwierciadlanych. Ich stymulacja jest konieczna zwłaszcza podczas pracy z dziećmi z zaburzeniami o typie autystycznych.

Przykładowe ćwiczenia, które mają za zadanie stymulować umiejętność naśladowania:

  • naśladowanie ruchów ciała, dłoni, palców;

  • naśladowanie ruchów warg, języka, szczęki;

  • naśladowanie mimiki;

  • naśladowanie wydawanych dźwięków;

  • naśladowanie sposobów użycia narzędzi;

  • naśladowanie czynności samoobsługowych;

  • naśladowanie czynności wykonywanych przez osoby przedstawione na obrazku;

  • naśladowanie czynności osób dorosłych;

  • naśladowanie sekwencji zdarzeń według schematycznych rysunków;

  • naśladowanie sekwencji czynności na polecenie słowne.

   Udostępnij