Blog
Umiejętność naśladowania

Umiejętność naśladowania

Naśladowanie czynności wykonywanych przez dorosłego to bardzo ważny etap rozwoju dziecka. Jego pojawienie się, warunkuje między innymi naśladowaniem artykulacji.

Powtarzanie sekwencji ruchów uczy rozumienia i zapamiętywania kolejności przestrzennej i czasowej – która jest niezbędna do nauki systemu językowego, czy nabycia umiejętności czytania i pisania. Dzięki zabawom w naśladowanie, dzieci uczą się schematów wykonywania czynności oraz tego, że układy te mogą być używane w różnych sytuacjach i konfiguracjach.

Bardzo ważny jest fakt, że podczas ćwiczeń z dzieckiem wszystkie instrukcje terapeuty muszą się opierać na pokazie. Ma to swoje uzasadnienie neurologiczne, chodzi bowiem o pobudzenie pracy neuronów zwierciadlanych. Ich stymulacja jest konieczna zwłaszcza podczas pracy z dziećmi z zaburzeniami o typie autystycznych.

Przykładowe ćwiczenia, które mają za zadanie stymulować umiejętność naśladowania:

  • naśladowanie ruchów ciała, dłoni, palców;

  • naśladowanie ruchów warg, języka, szczęki;

  • naśladowanie mimiki;

  • naśladowanie wydawanych dźwięków;

  • naśladowanie sposobów użycia narzędzi;

  • naśladowanie czynności samoobsługowych;

  • naśladowanie czynności wykonywanych przez osoby przedstawione na obrazku;

  • naśladowanie czynności osób dorosłych;

  • naśladowanie sekwencji zdarzeń według schematycznych rysunków;

  • naśladowanie sekwencji czynności na polecenie słowne.

   Udostępnij