Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Tag: stymulacja-rozwoju
Stymulacja rozwoju dziecka dzięki nauce czytania -  Dr Zdzisława Orłowska-Popek

Stymulacja rozwoju dziecka dzięki nauce czytania - Dr Zdzisława Orłowska-Popek

Dzieci, które wcześniej opanują naukę czytania posiadają większy zasób słów, szybciej się uczą, a skupienie uwagi i zrozumienie tekstów pisanych przychodzi im z większą łatwością. Dr Zdzisława Orłowska-Popek prezentuje w swoim artykule naukę czytania oraz przedstawia propozycje ćwiczeń przygotowujących do przyswajania języka. 

więcej
Stymulacja funkcji wzrokowych w czwartym roku życia dziecka

Stymulacja funkcji wzrokowych w czwartym roku życia dziecka

Zmysł wzroku jest bez wątpienia najważniejszym zmysłem człowieka dostarczającym większość informacji z otoczenia. To zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez światło widzialne oraz ogół czynności związanych z analizą tych bodźców (widzenie).

więcej
Stymulacja rozwoju dzieci polskich za granicą

Stymulacja rozwoju dzieci polskich za granicą

Nowy artykuł prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek  

Autorka przedstawiając tezę o konieczności świadomej stymulacji rozwoju dzieci polskich za granicą, omawia biologiczne i kulturowe podstawy nabywania systemu językowego. Wychodząc od koncepcji E. Łuczyńskiego o przestrzennym rozwoju gramatycznym języka dziecka, omawia techniki stymulacji; program słuchowy, gesty artykulacyjne, prog ...

więcej