Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Stymulacja rozwoju dziecka dzięki nauce czytania - Dr Zdzisława Orłowska-Popek
Blog
Stymulacja rozwoju dziecka dzięki nauce czytania -  Dr Zdzisława Orłowska-Popek

Stymulacja rozwoju dziecka dzięki nauce czytania - Dr Zdzisława Orłowska-Popek

Dzieci, które wcześniej opanują naukę czytania posiadają większy zasób słów, szybciej się uczą, a skupienie uwagi i zrozumienie tekstów pisanych przychodzi im z większą łatwością. Dr Zdzisława Orłowska-Popek prezentuje w swoim artykule naukę czytania oraz przedstawia propozycje ćwiczeń przygotowujących do przyswajania języka.