Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wykluczanie ze zbioru
Blog
Wykluczanie ze zbioru

Wykluczanie ze zbioru

Pomoc "Wykluczanie ze zbioru" składa się z 52 elementów podzielonych na materiał tematyczny i atematyczny. Zadanie opiera się na dostrzeżeniu przedmiotu, który nie pasuje do prezentowanego zbioru oraz zwerbalizowaniu reguły, która pozwala wyeliminować jeden obiekt. 

Wykluczanie ze zbioru to umiejętność angażująca do pracy prawą półkulę mózgu- działa przez podobieństwo, a więc dzięki niej zauważamy cechę wspólną prezentowanych obiektów i potrafimy stwierdzić, że 3 spośród 4 prezentowanych elementów to zbiór pojazdów lub owoców, oraz lewą półkulę mózgu- w sposób linearny analizuje informacje od lewej do prawej strony, zauważa cechę różnicującą jednego obrazka.

Każde z zadań opatrzone jest kolorowym symbolem. Zielony, niebieski lub czerwony, wskazuje na stopień trudności ćwiczeń wykorzystujących materiał tematyczny, a kolor zielony i czerwony wskazują na poziom zadań opartych na materiale atematycznym/symbolicznym (figury geometryczne).

 

Jak ćwiczyć? 

Rozpoczynamy stymulację od materiału konkretnego. Pokazujemy dziecku obrazki od lewej do prawej strony, prosimy o ich nazwanie. Jeśli istnieje taka konieczność, nazywamy wspólnie z dzieckiem. Następnie pytamy: Który obrazek nie pasuje? Dlaczego? 

 

Przykładowe ćwiczenia : 

 

1)

Przykład: To czapka, czapka z daszkiem, kapelusz i skarpetki. Nie pasują skarpetki, bo nie założymy ich na głowę.

 

2)  Ćwiczenie to jest szczególnie atrakcyjne, ponieważ pozwala na kreatywne podejście do zadania. Nie zakłada wyłącznie jednej poprawnej odpowiedzi. Ważne jest, aby wykluczając dany obiekt dokonać logicznego uzasadnienia swojego wyboru.

 

 

Przykłady rozwiązań:

  1. To jabłonka, choinka, kwiatek i palma. Nie pasuje kwiatek, bo nie jest drzewem.

  2. To jabłonka, choinka, bratek i palma. Nie pasuje palma, bo jest rośliną egzotyczną.

 

 

W sposób analogiczny przeprowadzamy ćwiczenie wykorzystujące materiał atematyczny/ symboliczny, zaczynamy od przykładów oznaczonych zielonym symbolem, a następnie prezentujemy dziecku zadania trudniejsze, oznakowane na czerwono.

 

 

3) 

 

Rozwiązanie: Nie pasuje drugi kwadrat, bo jest mały.

 

4)