Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Werbalna pamięć słuchowa
Blog
Werbalna pamięć słuchowa

Werbalna pamięć słuchowa

 Prawidłowe przetwarzanie słuchowe z zachowaniem linearnego porządku jest bardzo ważnym obszarem rozwoju dziecka. Nadmierna stymulacja dynamicznym obrazem (telewizja, komputer, tablet, telefon komórkowy czy grające zabawki) powoduje zahamowanie aktywności lewej kory, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie zadań językowych; mówienie i czytanie ze zrozumieniem. Aby prawidłowo dekodować informacje językowe, konieczny jest odbiór kolejności czasowej zdarzeń (następstwa głosek i sylab w wyrazie, wyrazów w zdaniu, zdań w wypowiedzi). Niestety ocena następstwa czasowego bodźców, rozpoznanie kolejności i wzajemnych relacji, które dokonują się w lewej półkuli mózgu, u współczesnych przedszkolaków bardzo często są zakłócone.

Aby prawidłowo przeprowadzać stymulację funkcji słuchowych należy rozróżnić dwa pojęcia : słyszenie-dostrzeżenie bodźca, oraz (u)słyszenie - czyli umiejętność interpretowania dźwięków, a więc rozumienie ich znaczenia. Oznacza to, że po zinterpretowaniu usłyszanej informacji w umyśle powstaje obraz obiektu. Usłyszenie umożliwia dokonanie interpretacji w strukturach kory mózgowej.

 

Etapy ćwiczeń werbalnej pamięci słuchowej: 

1. Słuchanie i rozumienie nazw przedmiotów – podawanie/wskazywanie.

Dorosły przygotowuje obiekty - rzeczywiste przedmioty, atrapy lub obrazki (w zależności od poziomu poznawczego dziecka) i nazywa je. Następnie prosi dziecko o podawanie/wskazywanie jednego spośród czterech lub sześciu desygnatów - stopniowo zwiększając liczbę przedmiotów pozostających w polu widzenia.

 

 

2. Zapamiętywanie sekwencji dwóch wyrazów.

Podobnie jak w poprzednim etapie dorosły przygotowuje obiekty. Następnie podaje dziecku instrukcję: np. Pies je: ser, buty (jeśli dziecko ma psa można użyć imienia czworonoga). Dziecko podaje przedmioty dopiero po usłyszeniu całej sekwencji. Aby zwiększyć poziom trudności dorosły zasłania przygotowane obiekty i odsłania je dopiero po podaniu dziecku instrukcji. Bardzo istotne jest uświadomienie dziecku kolejności układania przedmiotów (od lewej do prawej zgodnie z kierunkiem czytania).

 

 

 

3. Zapamiętywanie sekwencji trzech wyrazów.

Po przygotowaniu odpowiedniej ilości obiektów, dorosły podaje dziecku instrukcję: Pies je: jajko, ser, buta. Po usłyszeniu całej sekwencji wyrazów dziecko układa desygnaty. Jeśli dziecko radzi sobie z wykonaniem tego zadania, mając obrazki pod kontrolą wzroku należy zasłonić przygotowane obiekty i dopiero wtedy wymienić sekwencję wyrazów. Po opanowaniu danej umiejętności zwiększamy sekwencję do czterech/ pięciu elementów.

Warto także zaproponować dziecku zabawę w odwracanie roli. Wówczas Maluch wypowiada sekwencję wyrazów, którą następnie dorosły układa. W razie pomyłki dziecko koryguje błędne ułożenie. Taki sposób uczenia się jest bardzo efektywny, bowiem wyniki badań neurobiologicznych pokazały, że dziecko najlepiej zapamiętuje ucząc innych.

 

Jeśli dziecko poprawnie wykonuje dane ćwiczenia na materiale tematycznym, można przeprowadzić je korzystając z materiału literowego (samogłoski lub sylaby znane dziecku).

 

 

 

 

 Aby skorzystać z innych propozycji ćwiczeń werbalnej pamięci słuchowej polecamy zapoznać się z najnowszą pozycją autorstwa Prof. Jagody Cieszyńskiej - Rożek – Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego – SŁUCH.

   Udostępnij