Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rozwój funkcji słuchowych w trzecim roku życia
Blog
Rozwój funkcji słuchowych w trzecim roku życia

Rozwój funkcji słuchowych w trzecim roku życia

 

Ostatni rok wieku poniemowlęcego to ćwiczenie takich umiejętności jak identyfikowanie i różnicowanie słów, powtarzanie dłuższych wypowiedzi i melodii, tworzenie samodzielnych struktur językowych oraz początki słuchania tekstów pisanych.

 

Co warto wiedzieć?

 • Trzeci rok życia to początek zabaw tematycznych, które pozwalają doskonalić spostrzeganie słuchowe.

 • Na tym etapie najważniejsze są wszystkie ćwiczenia związane z odbiorem mowy. Im bardziej precyzyjnie dziecko powtarza melodie i wypowiedzi dorosłych, tym większe są jego możliwości samodzielnego tworzenia prawidłowych konstrukcji.

 • Dziecko pokazuje swą aktywność podczas tworzenia neologizmów oraz powtarzania dziecięcych rymowanek.

 • Warto zwracać uwagę dziecka na różne dźwięki niewerbalne w jego otoczeniu, np. podczas spacerów na ulicy czy w parku.

 

Jak rozwijać percepcję słuchową w trzecim roku życia?

Ćwiczenia:

1.Identyfikowanie i różnicowanie nowych słów

 • Ćwiczenia polegają na wskazywaniu i podawaniu obrazków dobranych pod względem tematycznym, np. jedzenie, meble, ubrania, zabawki, części ciała, napoje (pokaż, gdzie jest…?; daj mi….).

2. Rozumienie dłuższych wypowiedzi

 • Dziecko wykonuje polecenia językowe. Przykładowe polecenia: daj pić pieskowi; połóż lalkę do łóżeczka; połóż buty na stole; daj bułkę do wanny.

 • Czytanie wierszyków oraz pokazywanie maluchowi odpowiednich ilustracji do czytanego tekstu.

3. Powtarzanie melodii

 • Podajemy dziecku zabawkę i zachęcamy do samodzielnego śpiewania.

 • Razem z dzieckiem śpiewamy piosenki odkładając zabawki do pudełka.

 • Śpiewanie piosenek z gestami.

4. Tworzenie konstrukcji językowych na podstawie skojarzeń słuchowych

 • Powtarzanie zestawu rymujących się słów, np. rama, tama, sama, dama; kotek, płotek, młotek, psotek.

 • Czytamy dziecku znany wierszyk, w trakcie czytania robimy przerwy i czekamy, aż dziecko dokończy frazę.

5. Słuchanie tekstów pisanych

 • Czytanie dziecku tekstów rymowanych.

 • Opowiadanie maluchowi historyjki obrazkowej złożonej z trzech elementów.