Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Dziennik Wydarzeń - wyjątkowa kolekcja dziecięcych wspomnień
Blog
Dziennik Wydarzeń - wyjątkowa kolekcja dziecięcych wspomnień

Dziennik Wydarzeń - wyjątkowa kolekcja dziecięcych wspomnień

 

 

Jednym z elementów terapii prowadzonej według Metody Krakowskiej® jest budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika Wydarzeń.

 Dziennik Wydarzeń to rodzaj pamiętnika tworzonego wspólnie przez rodziców i dziecko, w którym każdego dnia zapisuje się ważne wydarzenia z życia dziecka (np. urodziny, wyjście do kina, do teatru, do ZOO), codzienne sytuacje (np. zakupy, pieczenie ciasta, spacer, wizyta na placu zabaw) lub sytuacje społeczne, w których wymagane jest konkretne zachowanie, także językowe (np. zwroty grzecznościowe).

 Z pomocą Dziennika można również przygotować dziecko do wydarzenia, które ma dopiero nastąpić (np. pójście do nowej szkoły).


Wpisy Dziennika można ozdabiać rysunkami, zdjęciami, zasuszonymi listkami z parku lub kwiatami, pocztówkami, biletami wstępu, rachunkami z zakupów czy papierkami po cukierkach. Budowane wypowiedzi powinny być krótkie i poprawne gramatycznie. Dialogi umieszczamy w „dymkach” i wszystko zapisujemy WIELKIMI LITERAMI.

 


Na rysunkach należy także uwzględnić  i nazwać emocje towarzyszące osobom znajdującym się w różnych sytuacjach (np. radość podczas zabawy, otrzymania prezentu; smutek podczas choroby itd.).

 


Dziennik wydarzeń:


- kształtuje kompetencję komunikacyjną dziecka,
- uczy języka w użyciu,
- uczy linearnego postrzegania czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro),
- doskonali umiejętność używania czasu przeszłego, teraźniejszego 
i przyszłego,
- umożliwia powracanie do minionych zdarzeń i przeżyć oraz opowiadanie 
o nich innym,
- poszerza zakres słownictwa,
- ułatwia dziecku przyswajanie gramatyki,
- uczy stosowania reguł fleksyjnych i składniowych,
- uczy nazywania emocji oraz opowiadania o nich, pomaga zrozumieć skrajne uczucia
- doskonali umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
- uczy dziecko używania konkretnych zwrotów w odpowiednich sytuacjach spotykanych na co dzień (np. zwrotów grzecznościowych, związków frazeologicznych),
- pomaga dziecku oswajać się z różnymi życiowymi sytuacjami,
- przygotowuje dziecko do wydarzeń, które mają nastąpić,
- skłania dziecko do zadawania pytań,
- stanowi świetny trening czytania.

 Dziennik Wydarzeń jest też doskonałą pomocą dla dzieci dwujęzycznych. Prawdziwą kopalnię inspiracji znajdziecie na blogu dr Elżbiety Ławczys pod tym adresem. 

Zerknijcie też, jak swoją przygodę z Dzienniczkiem Wydarzeń zaczął Staszek Fistaszek!

Zdjęcia

   Udostępnij