Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Metoda Krakowska® - Fakty i mity
Blog
Metoda Krakowska® - Fakty i mity

Metoda Krakowska® - Fakty i mity

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się mitom panującym wokół Metody Krakowskiej® i - mamy nadzieję - raz na zawsze je obalimy! 

MIT: Metoda Krakowska® to tylko nauka czytania.

FAKT: Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® to zaledwie jeden z siedemnastu elementów Metody Krakowskiej®. O pozostałych elementach i o charakterystyce całej Metody przeczytacie tutaj.

MIT: Metoda Krakowska® jest odpowiednia tylko dla dzieci z autyzmem.

FAKT: Metoda Krakowska® dedykowana jest wszystkim dzieciom z zaburzeniami komunikacji językowej (m.in. alalia, dysleksja, zagrożenie dysleksją, opóźniony rozwój mowy, afazja, zespół Aspergera, zespół Downa), a także dzieciom zdrowym.

MIT: Uścisk kontaktowy to nieodłączny element Metody Krakowskiej®.

FAKT: Uścisk kontaktowy przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które tego wymagają. Więcej o uścisku kontaktowym usłyszycie we fragmencie wywiadu z prof. Jagodą Cieszyńską-Rożek. 

MIT: Terapię Metodą Krakowską® można rozpocząć dopiero po otrzymaniu diagnozy.

FAKT: Czas oczekiwania na diagnozę niekiedy może być bardzo długi, dlatego terapię najlepiej zacząć od razu, gdy zauważymy u dziecka niepokojące sygnały.

MIT: W terapii Metodą Krakowską® dzieci używają tylko prawej ręki.

FAKT: Terapeuci nie przestawiają dzieci leworęcznych na prawą rękę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko do 3. roku życia jest oburęczne (czyli nie ma dominacji ani prawej, ani lewej ręki) - wtedy terapeuci wybierają za niego prawą rękę, gdyż przedłużająca się oburęczność jest niekorzystna dla jego dalszego rozwoju.

MIT: Terapia Metodą Krakowską® opiera się na 17. punktach, więc każde dziecko robi to samo.

FAKT: Dla każdego dziecka ustalany jest indywidualny program terapii dostosowany do jego potrzeb i umiejętności. Każde dziecko ma zadania na innym poziomie i w różnych proporcjach - niektóre dzieci potrzebują więcej ćwiczeń kategoryzacji, inne myślenia przyczynowo-skutkowego itp. Podstawa skuteczności terapii Metodą Krakowską® to właśnie indywidualne podejście do każdego dziecka.

   Tagi
   Udostępnij