Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rozwój percepcji słuchowej w szóstym roku życia
Blog
Rozwój percepcji słuchowej w szóstym roku życia

Rozwój percepcji słuchowej w szóstym roku życia

W ostatnim roku przed podjęciem obowiązku szkolnego, stymulowanie percepcji słuchowej ma kluczowe znaczenie dla przebiegu przyszłej edukacji.

W tym okresie dziecko powinno nie tylko posiadać umiejętność sterowania własną uwagą na bodźce symboliczne (rytm) i przekazy językowe, ale także wykazać się samodzielną aktywnością i motywacją do poszukiwania odpowiedzi i kreatywnego tworzenia nowych rozwiązań.

 

Jak zatem stymulować percepcję słuchową w tym okresie życia dziecka? Poniżej przedstawiamy przykładowe ćwiczenia:

 

 

Słuchanie i naśladowanie rytmu czteroelementowego

Dorosły wystukuje młotkiem rytm, dziecko naśladuje ruchy.

 

Słuchanie i naśladowanie akcentu

Dorosły stuka młotkiem akcentując jeden z elementów.

 

Kierowanie uwagą dowolną

Dorosły i dziecko bawią się naprzemiennie w zapamiętywanie cyfr (4 cyfry wprost, 3 cyfry wspak).

Koncentracja na przekazach językowych

Dorosły wypowiada instrukcję, a dziecko rysuje elementy na kartce według instrukcji dorosłego; później następuje zamiana ról.

Ćwiczenia uwagi słuchowej

 

Naprzemienne zapamiętywanie ciągów pięciu wyrazów.

Rebusy dźwiękowe dwuelementowe

Naprzemienne przedstawianie zagadek dźwiękowych. Można naśladować dźwięki niewerbalne i/lub stosować onomatopeje.

Kontynuowanie zdań

Dorosły wypowiada pierwsze słowo zdania, dziecko drugie, dorosły trzecie, np. Mały słoń je zielone liście.

Powtarzanie pięcioelementowych zdań o humorystycznym znaczeniu

Dorosły wypowiada zdanie o humorystycznym znaczeniu. Zadaniem dziecka jest powtórzenie całego zdania. Np. Czerwony kurczak zjadł w wannie mydło.

 

Słuchanie i omawianie utworu muzycznego

Dorosły i dziecko razem słuchają fragmentu wybranego utworu muzycznego, a następnie rozmawiają o tym, co wyobrażali sobie podczas jego słuchania.