Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Stymulacja motoryki dużej w okresie niemowlęcym – chodzenie
Blog
Stymulacja motoryki dużej w okresie niemowlęcym – chodzenie

Stymulacja motoryki dużej w okresie niemowlęcym – chodzenie

Co warto wiedzieć?

  • Dzięki umiejętności chodzenia, dziecko zaczyna poznawać świat. Może dotykać i wąchać nowe przedmioty.

  • Umiejętność chodzenia pozwala dziecku samodzielnie wybierać, gdzie chce pójść i co dotknąć, dzięki czemu wzrasta w nim poczucie sprawstwa.

  • Chodzenie to umiejętność, którą dziecko rozwija w swoim indywidualnym tempie. Niektóre dzieci stawiają swoje pierwsze, samodzielne kroki już nawet około dziesiątego miesiąca, a inne próbują się samodzielnie poruszać dopiero około czternastego miesiąca życia.

  • Poniżej przedstawiony zostanie rozwój umiejętności chodzenia, jednak należy zaznaczyć, iż nie jest to dokładny scenariusz, jedynie schemat, ponieważ każde dziecko używa swoich, silnie zindywidualizowanych technik.

Rozwój umiejętności chodzenia

Wiek w miesiącach

Umiejętności oczekiwane rozwojowo

6

Dziecko podejmuje pierwsze próby stawiania kroków podczas przytrzymywania pod pachy.

7

Samodzielnie stoi z podparciem, próbuje wykonywać małe kroczki.

8

Doskonali sprawności zdobyte w siódmym miesiącu.

9

Stawia kroki z równoczesnym przytrzymywaniem się obiema rękami np. brzegu łóżeczka lub mebli.

10

Dziecko chodzi z prowadzeniem za obie ręce.

11

Chodzi z przesuwaniem przed sobą podpory, np. wózka lub krzesełka.

12-14

Dziecko samodzielnie chodzi.

 

Wprowadzenie ćwiczeń stymulujących chodzenie jest możliwe dopiero wówczas, kiedy dziecko samodzielnie i pewnie utrzymuje się na nogach, a w pozycji pionowej potrafi wykonywać ruchy głową, rączkami i nóżkami. Ważne, aby podczas ćwiczeń rodzic był tuż obok, aby dziecko czuło się pewnie.

Podczas ćwiczeń powinno się spokojnie mówić do dziecka. Można także śpiewać piosenki. Te czynności wpłyną pozytywnie na emocje dziecka.

 

Ćwiczenia stymulujące

  1. Dziecko ustawiamy na twardym podłożu, przodem do siebie i zachęcamy do zrobieni kilku kroków. Nóżki dziecka powinny być bose, aby dobrze czuło podłoże.

  2. Zakładamy na siebie czerwoną bluzkę, by przykuć uwagę dziecka, następnie chwytamy je za rączki i podciągamy lekko ku sobie. Podczas ćwiczenia cały czas spokojnie mówimy do dziecka.

  3. Podajemy dziecku do chwycenia czerwony drążek, który sami trzymamy na zewnątrz rączek niemowlęcia, dzięki czemu dziecko czuje bezpośrednią bliskość osoby, ale jest też bez bezpośredniego kontaktu cielesnego z rodzicem.

  4. W odległości kilku kroków od dziecka ustawiamy kolorową, interesującą zabawkę. Chwytamy dziecko za rączki i w chwili, gdy zauważy ono zabawkę, prowadzimy je w kierunku jej kierunku. Jeśli dziecko próbuje wziąć zabawkę, pozwalamy mu na to.

  5. Ubrani w czerwoną bluzkę stawiamy dziecko na sztywnym podłożu, a następnie robimy krok do tyłu i wyciągamy do maluszka ręce zachęcając, aby zrobiło krok w naszym kierunku.