Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Naprzemienność działań
Blog
Naprzemienność działań

Naprzemienność działań

Naprzemienność działań to ćwiczenia polegające na wykonaniu danej czynności przez osobę dorosłą, a następnie na analogicznym wykonaniu tego samego zadania przez dziecko. W kolejnym etapie to dziecko jako pierwsze wykonuje zadanie, a dorosły postępuje za nim.

Ćwiczenia naprzemienności działań należy wprowadzić od pierwszych etapów terapii, gdyż ich celem jest budowanie intencji komunikacji, przygotowanie do późniejszego zadawania sobie pytań oraz przygotowanie do prowadzenia dialogu.

 

Przykładowe ćwiczenia :

• Naśladowanie czynności 

- wrzucanie klocków (mówimy np. „Mama wrzuca, Kuba wrzuca tak samo. Bach!”, a

następnie „Kuba wrzuca, mama wrzuca tak samo”),

- układanie klocków (mówimy „Mama układa, Kuba układa tak samo”, a następnie „Kuba

układa, mama układa tak samo”).

 

• Jeśli dziecko nazywa już samogłoski lub sylaby 

- mówimy: „Mama mówi, Kuba daje. Daj E”, a następnie „teraz Kuba mówi, mama daje

(zachęcamy dziecko do nazwania samogłoski).

 

• Jeśli dziecko buduje zdania, bawimy się razem 

- mówimy „Mama mówi, Kuba pokazuje. Miś śpi”, a następnie „Kuba mówi, mama

pokazuje”.

 

W analogiczny sposób postępujemy podczas wszystkich zadań.

Ważne, aby działaniom towarzyszył przekaz językowy. Konieczne jest słowne przekazywanie zasad ćwiczeń, nawet jeśli dziecko nie rozumie jeszcze wypowiadanych poleceń (polecenia należy dostosować do poziomu językowego dziecka).

   Udostępnij