Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Nowa pomoc - "Czytanie przez naśladowanie"
Blog
Nowa pomoc - "Czytanie przez naśladowanie"

Nowa pomoc - "Czytanie przez naśladowanie"

“Czytanie przez naśladowanie” to pomoc zaprojektowana dla:

  • dzieci zdrowych, będących na początku czytania metodą symultaniczo-sekwenycjną,

  • dzieci mających trudności w nauce czytania w klasie I,

  • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

Jest niezwykle przydatna podczas pracy z dziećmi z alalią, afazją oraz Zespołem Downa, a także zaburzeniami gdzie występuje opóźnienie rozwoju mowy. Dotyczy również dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz zespół Aspergera, mających trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego. Kontakt twarzą w twarz jest niezwykle istotny w nabywaniu prawidłowych wzorców językowych oraz uczeniu się naśladowania słów i zwrotów. Dziecko widząc mimikę i układ ust mówiącego, może naśladować jego ruchy artykulacyjne. Poprzez oglądanie wyrazistej artykulacji na twarzach innych osób, wyzwalana jest tego typu umiejętność, warunkująca nabywanie mowy.

 

Pomoc może być nie tylko wsparciem podczas zapamiętywania obrazu samogłosek, ale też stymuluje nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego.

 

“Czytanie przez naśladowanie” ma wiele zastosowań. Oto ćwiczenia jakie możemy wykonywać przy użyciu pomocy:

 

1. Oglądanie i naśladowanie zdjęć

 

Pokazujemy maluchowi zdjęcie i głośno wypowiadamy samogłoskę. Następnie prezentujemy własną twarz i usta (najlepiej pomalowane wyrazistą szminką) wypowiadając tę samą samogłoskę. Tego typu ćwiczenia możemy rozpocząć już z półrocznym dzieckiem.

 

2. Identyfikowanie  

Układamy zdjęcia osób wypowiadających różne samogłoski. Możemy zacząć od A U I. Podajemy dziecku zdjęcie innej osoby wypowiadającej tę samą głoskę i pytamy: “Gdzie pasuje? Kto jeszcze mówi U?” Po dopasowaniu pomagamy umieścić dziecku zdjęcie pod odpowiednim zdjęciem.

 

3. Rozumienie  

Podawanie zdjęcia z samogłoską o którą prosimy - “Gdzie pan mówi O? Daj.”

 

4. I etap czytania

Prezentacja zapisu samogłoski. W tym przypadku również możemy zacząć od trzech zdjęć A U I. Pokazujemy dziecku kartonik z samogłoską i odczytujemy. Następnie pomagamy mu znaleźć zdjęcie osoby wypowiadającej daną samogłoskę. Kolejno przyporządkowujemy kartoniki do zdjęć.

 

5. II etap czytania

Zdjęcia mogą posłużyć jako podpowiedź. Podczas ćwiczeń utrwalających samogłoski pozostawiamy zdjęcie z kartonikiem z samogłoską na stole. Wówczas gdy poprosimy o konkretną samogłoskę dziecko będzie mogło zobaczyć podpowiedź.

 

6. III etap czytania

Sekwencje samogłosek. Wypowiadamy dwie samogłoski, np. U E. Rysujemy na kartce dwa duże kwadraty. Wypowiadamy samogłoski, wskazując kwadraty (od lewej do prawej). Zadaniem dziecka jest ułożenie najpierw samogłoski U w lewym kwadracie, a następnie E w prawym kwadracie. Bardzo ważne jest aby dziecko zapamiętało obie samogłoski jednocześnie i ułożyło je w odpowiedniej kolejności.

 

Do ćwiczeń "Czytanie przez naśladowanie" stworzony został również ​program słuchowy. ​Dziecko może słuchać materiału w słuchawkach, oglądając jednocześnie materiał wizualny. Mogą być to zdjęcia z zestawu, zdjęcia przedstawiające samogłoski lub jedynie plakietki przestawiające zapis.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu przedstawiającego pracę z naszą pomocą na naszym kanale You Tube: ​

 

 

Pomoc dostępna jest w naszym sklepie.

   Udostępnij