Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Jak stymulować słuch?
Blog
Jak stymulować słuch?

Jak stymulować słuch?

Najważniejsza umiejętność słuchowa dzieci po 4. urodzinach, to kierowanie uwagą własną
i świadome zapamiętywanie, a co za tym idzie poznawanie w zabawie mechanizmów samodzielnego uczenia się.

 1. Przykładowe ćwiczenia stymulacji słuchowej:

  1. kierowanie dowolną uwagą słuchową:

   • naprzemienne zabawy dorosłego i dziecka w zapamiętywanie cyfr (3 dowolnie wybrane cyfry), lub słów (3 niepowiązane ze sobą słowa),

   • uczenie się sekwencji dni tygodnia poprzez powtarzanie ciągów, np. na spacerze, podczas jazdy samochodem,

  2. ćwiczenia koncentracji słuchowej na przekazach językowych (dorosły czyta tekst, np. fragment jakiejś bajki, a później zadaje dziecku pytania do przeczytanego fragmentu),

  3. ćwiczenia koncentracji uwagi słuchowej na dźwiękach niewerbalnych (naśladowanie rytmu i akcentowania uderzeń młoteczkiem),

  4. odtwarzanie ciągów zautomatyzowanych (powtarzanie ciągu cyfr od 5 do 10, ciągu nazw dni tygodnia),

  5. ćwiczenia koncentracji słuchowej (zgadywanki). Słuchanie zagadek to trudne zadanie, gdyż specyficzny rytm aktywuje prawą półkulę mózgu, co często powoduje błędne rozpoznawanie znaczenia słów. Aby rozwiązać zagadkę, dziecko musi zapamiętać informacje w sposób linearny, połączyć je w relacje i przeprowadzić wnioskowanie. Jeśli dziecko po wysłuchaniu lub odczytaniu zagadki nie jest w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi, wówczas dzielimy tekst na wersy, akcentując istotne wyrazy. Przykładowe zagadki:

   • Spadają z drzewa żółte, czerwone, wiatr nimi miota w tę i w tę stronę (liście).

   • Kolorowe, pachnące, obficie się pieni, wnet brudne rączki w czyste zamieni (mydło).

   • Nie owca, nie krowa, nie koń, ma trąbę. Nazywa się… (słoń).

   • Ma cztery kopyta i długie uszy, a jak się uprze z miejsca nie ruszy (osioł).

   • Ma je jeż, róża też (kolce).

   Udostępnij